Senioren fitheidsonderzoek van start

Dankzij een unieke samenwerking tussen Argos zorggroep, Frankenlandgroep, Zonnehuisgroep, Sportcentrum Vlaardingen en Vlaardingen in Beweging kunnen de komende maanden 100 inwoners van Vlaardingen van 55 jaar en ouder deelnemen aan een senioren fitheidsonderzoek.

Vorige week nog trapte 17 maatschappelijke-, zorg- en sportorganisaties onder de noemer “Gezond Oud Worden” een samenwerking af om inwoners van Vlaardingen zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis te laten wonen. In dit nieuwe netwerk vonden de drie woon-zorginstellingen (Argos, Frankenland en Zonnehuis), Vlaardingen in Beweging en Sportcentrum Vlaardingen elkaar. Samen wil men met name de in-actieve 55 plusser die wat extra ondersteuning en begeleiding kan gebruiken om een actiever leven te leiden bereiken voor het Senioren fitheidsonderzoek. Door de krachten te bundelen is deze 55 plusser binnen bereik.

Plezier in bewegen voor iedereen
Via dit fitheidsonderzoek willen we aantonen dat zelfs de “in-active anti sporter” na een periode van gestructureerd en goed begeleid bewegen plezier gaat beleven in het sporten. “De gezondheidsresultaten volgen dan vanzelf” volgens Raoul Bagchus, manager bij Sportcentrum Vlaardingen en Polderpoort. Er wordt bewogen in zogenoemde “small group-trainingen” waarbij enerzijds de professionele en persoonlijke begeleiding geborgd kan worden. Anderzijds is er hierdoor de ruimte voor de even zo belangrijke sociale contacten. Na vier weken, minimaal twee keer per week sporten, wordt dezelfde test als bij de intake afgenomen. Hieruit moeten de fysieke en mentale verschillen zichtbaar worden. De initiatiefnemers verwachten dat vervolgens het plezier in bewegen dusdanig is toegenomen dat men deze voortzet. Waar dat vervolg is mogen de deelnemers zelf bepalen. De buurtsportcoaches van Vlaardingen in Beweging kunnen de deelnemers doorverwijzen naar sport- en beweegaanbod in heel Vlaardingen. 

Persoonlijke benadering
Dankzij het netwerk van de drie woon-zorginstellingen en Vlaardingen in Beweging kunnen de deelnemers persoonlijk benaderd en uitgenodigd worden om deel te nemen.

Iedere partij heeft 25 persoonlijke uitnodigingen welke aangeboden kunnen worden aan mensen waarvan men weet dat de extra persoonlijke begeleiding nodig is om het plezier in bewegen (hernieuwd) te verkrijgen. “Tijdens de fittesten in oktober zijn er meerdere deelnemers geweest die hebben aangegeven te willen gaan sporten maar niet weten waar te beginnen” zegt René Verbrugge, buurtsportcoach bij Vlaardingen in Beweging. “Een aanbod als dit past perfect bij deze behoefte”.

Deelname aan het fitheidsonderzoek kost bij aanvang € 20,-. Maar wanneer deelnemers het programma volledig doorlopen krijgt men deze investering terug.

Klik hier voor alle informatie over het senioren fitheidsonderzoek.