Terug- en vooruitblik Gezond oud worden in Vlaardingen

Het netwerk Gezond oud worden in Vlaardingen is vanaf april 2017 opgestart. Anderhalf jaar later is er in samenwerking met de werkgroep Onderzoek en Monitoring een tussenrapportage opgesteld. Middels verschillende onderzoeken is hier input voor verkregen, o.a. een vragenlijst onder de netwerkpartners.
De rapportage beschrijft de voortgang en behaalde successen. Bovendien maakt het inzichtelijk waar het netwerk in de komende tijd aandacht voor moet hebben.

Klik hier om de tussenrapportage te lezen. Bekijk hiernaast de infographic die de rapportage beknopt weergeeft.